Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar har formen av studiebesök på företag och inom akademin. Syftet med arbetsplatsträffar är att lära mer om verksamheter samt att skapa kontakter. Arbetsplatsträffar arrangeras vanligen kl 17:00 och planeras ta två timmar. Styrelsen tar fram en lista på intressanta arbetsplatsträffar och arrangerar träffar tillsammans med företaget eller akademin. SVEA kommer att skicka ut information till medlemmar när det finns information om kommande arbetsplatsträffar samt en länk för anmälningar. Dokumentation av genomförda arbetsplatsträffar kommer att finnas tillgängliga under Arbetsplatsträffar. Målet är att SVEA skall arrangera två till fyra arbetsplatsträffar per år. Se aktiviteten för mer detaljer.

Events