Seminarier

Seminarier är en viktig aktivitet för SVEA för att framförallt presentera och skapa diskussion om aktuella tekniska ämnen samt för att utveckla kontakter inom SVEA och externt. Seminarier är vanligen hel- eller halvdag. SVEA kommer att skicka ut information till medlemmar och andra när det finns information om kommande seminarier samt en länk för anmälningar. Dokumentation av genomförda seminarier kommer att finnas tillgängliga under Seminarier. Målet är att SVEA skall arrangera två till fyra seminarier per år. Se aktiviteten för mer detaljer.

Events