TechTalk

TechTalks arrangeras av SVEAs Ungdomssektion. Formatet för TechTalks är en presentation av ett tekniskt ämne samt tid för frågor och diskussion som är kopplat till det valda ämnet. TechTalks arrangeras med start kl 17:00 och planeras ta två timmar. SVEA kommer att skicka ut information till medlemmar när det finns information om kommande TechTalks samt en länk för anmälningar. Dokumentation av genomförda TechTalks kommer att finnas tillgängliga under TechTalks. Målet är att SVEA Ungdomssektion skall arrangera två till fyra TechTalks per år. Se aktiviteten för mer detaljer.

Events