Hem /  Artiklar  /  Övrigt press mm  /  Brist på erfarna fordonsingenjörer i Sverige sedan 2005

 [Problemet]

Även om det idag inte finns någon brist på nyexaminerade fordonsingenjörer så har man sedan 2005 upplevt en brist på erfarenhet i industrin och under finanskrisen 2008 gick ytterligare erfarenhet och kunskap förlorad då många var tvungna att byta bransch. Dagens nyutexaminerade ingenjörer, även om de är högt kvalificerade, har därför svårare att bygga upp relevant erfarenhet och kunskap i början av deras karriärer. Genom att stärka kunskapsutbytet mellan erfarna och dagens unga ingenjörer kan Sveriges fordonsindustri behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden. 

[Konsekvenser]

Idag sysselsätter de större svenska företagen inom fordonsindustrin 77 000 medarbetare, exkluderat leverantörer, och industrin har ökat sin omsättning med knappt 30 % sedan 2009. Siffrorna talar för en uppgång i Svenska fordonsindustrin. Några av de senaste framgångarna som är värda att belysa är Volvo Cars lansering av nya XC90, en ökning av försäljning hos både Volvo Group och Scania, SaabKockum meddelande om utvecklingen av två nya ubåtar samt att NEVS (tidigare Saab automobil) åter igen anställer för nyutveckling tillsammans med kinesiska DongFeng. Utan aktiviteter för att utveckla och behålla de ingenjörer som är ansvariga för utvecklingen av dessa produkter riskerar den svenska exporten, där fordonsindustrin utgör elva procent, samt BNP försvagas.

[Vår lösning]

SVEA, Sveriges Fordonstekniska Förening, har insett de potentiella konsekvenserna av bristen på erfarenhet samt hur viktigt det är för den fortsatta tillväxten av svensk fordonsindustri att erbjuda möjligheter att aktivt få utveckla sina färdigheter och kompetenser, speciellt för nyutexaminerade fordonsingenjörer.  ”Detta är en av SVEAs visioner och en viktig uppgift med hög prioritet inom organisationen”, säger Lars-Gustaf Hauptmann, ordförande i SVEA.

För att driva den här frågan och belysa hur viktigt en kontinuerlig kunskapsutveckling är för fordonsindustrin, har SVEA nyligen startat en arbetsgrupp med uppdrag att skapa och upprätthålla ett nätverk av unga fordonsingenjörer samt att bidra till ökad kunskapsöverföring. Arbetsgruppen letar nu efter nya medlemmar intresserade av att utveckla organisationen med likasinnade, driva samhällsdebatten om framtida fordons- och transportlösningar samt representera de unga medlemmarna i SVEA.

[Profil]

SVEA söker nyligen utexaminerade (inom tio år från examen) personer som är aktiva inom den svenska fordonsindustrin och som ser möjligheterna att utveckla kunskaperna och färdigheterna hos unga ingenjörer genom utbyte av information och erfarenheter. Det är viktigt att notera att SVEA anser att gruppen bör vara representativ för industrin och samhället i stort. Ansökningar från alla delar av samhället är därför välkomna.

 [Intresseanmälan]

De som vill uttrycka sitt intresse för att vara en del av arbetsgruppen eller vill ha mer information är välkomna att ta kontakt via email adressen nedan. Detaljer om arbetsort samt arbetsposition bör framgå i intresseanmälan.  I framtiden kommer arbetsgruppen även att rekrytera universitetsrepresentanter och välkomnar därför även intresseanmälningar från studenter.

[Fakta om SVEA]

Typ av Organisation: Ideell intresseförening

Kännetecknande: Den enda intresseorganisation som är specifikt inriktad på fordonsindustrin i Sverige. SVEA representerar den internationella organisation International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA) I Sverige.  www.fisita.com

Grundat: 1981

Nuvarande medlemmar: Enskilda individer samt korporativa medlemmar

Mål:

  • Att skapa och upprätthålla ett nätverk för snabb spridning av fordonsteknisk information
  • Att attrahera och utveckla nästa generations svenska fordonstekniker
  • Att göra fordonsteknikernas stämma hörd i den allt tätare samhällsdebatten om olika fordonstypers och transportmedels för- och nackdelar, såväl nationellt som globalt

Ung medlem: Definierat som universitetsstudenter eller personer inom tio år från examen

Kontaktinformation:  info@sveafordon.com

Källor:

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0505_2014A01_BR_AM78BR1402.pdf

SCB, Arbetskraftsbarometern 2014

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/26625/

SCB, 2015, Accessed 2015-09-10

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0501__NV0501A/IndLev2010Ar/?rxid=af078ccd-8446-4e97-bc1d-f9eb608f57ae

SCB, 2015 accessed 2015-09-10

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com