Hem /  Artiklar  /  Övrigt press mm  /  Till minne av Ragnar Fast

Ragnar Fast in memoriam

Ragnar Fast föddes 13 november 1940 i Göteborg. Han avled stilla efter långvarig sjukdom 14 juni 2015 i sitt hem i Biôt, Frankrike med familjen närvarande.

Ragnar gifte sig med Anna Karin och de fick två barn Maja och Olle. Medan Maja utbildade sig till ekonom och flyttade till Stockholm följde Olle i sin fars spår, blev civilingenjör och arbetar nu på Volvo Personvagnar, Motorutveckling.

Efter ett långt arbetsliv på Volvo valde Anna Karin och Ragnar att flytta till Biôt i södra Frankrike där de fick tillbringa flera lyckliga år.

Ragnar hade ett mycket brett kunnande som visade sig både i arbetslivet och privat. Hans fritidsintresse var bl a snickeri och segling och under många år hade de en mycket välhållen gammal träkoster som väckte stor uppmärksamhet vart den än kom. Under tiden i Biôt utvecklades intresset för vin och Ragnar var de sista åren aktiv i styrelsen för Munskänkarnas sektion på Rivieran.

Efter avlagd civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola sektion M fortsatte Ragnar med en forskarutbildning och fick sin Teknologie Licentiat examen 1968 vid Chalmers med Maskinelement som huvudämne.

1 september 1968 började Ragnar på avdelningen för Konstruktion och Utveckling, lastvagnar vid AB Volvo, en arbetsgivare han förblev trogen hela sitt arbetsliv.

Ragnar gjorde karriär både inom Volvo Lastvagnar och Volvo Buss och var bl a under en period Teknisk Direktör för Konstruktion och Utveckling, Volvo Lastvagnar.

Under sina många år på AB Volvo hann Ragnar också med två längre utlandstjänster.

Den första utlandsplaceringen blev som ansvarig för Konstruktion och Utveckling vid Volvo Europe Truck i Gent, Belgien och efter några år åter i Göteborg blev det en ny utlandstjänst, nu som Konstruktions- och Utvecklingsansvarig vid Volvo Trucks North America i Greensboro, North Carolina, USA.

Tidigt insåg Ragnar betydelsen av ett brett kontaktnät och var en av de drivande bakom bildandet av SVEA 1990 som en förening för fordonstekniker. Han var också under många år Volvos representant i ACEAs (The European Automobile Manufactures´ Association) högsta tekniska kommitté för tunga fordon och valdes in i IVA där han trotts bostadsorten var en flitig deltagare i mötena.

Ända in i det sista hade Ragnar som alltid mycket gott humör och ville aldrig belasta sina vänner och kollegor med sina svårigheter.

Vi, alla Ragnars vänner och kollegor, minns Ragnar med värme och tacksamhet. Tack Ragnar!

Stephen Wallman

 

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com