Bli medlem i Sveriges Fordonstekniska Förening

SVEA, Sveriges Fordonstekniska förening, är en förening för Sveriges fordonsingenjörer och fordonstekniker

Den svenska fordonsindustrin, som innefattar utbildningar, forskning, fordonstillverkare och underleverantörer, har en tydlig identitet bland kunder över hela världen och ligger på mycket hög nivå både tekniskt och kvalitetsmässigt. SVEA är en förening för de svenska fordonsingenjörerna, fordonsteknikerna samt forskare som arbetar med fordonslösningar. SVEA arbetar med att stötta och utveckla samarbetet inom fordonsindustrin samt att vara opinionsbildare i samhället.

Inom SVEA har du som forskare, fordonsingenjör och fordonstekniker en möjlighet att ta del av och diskutera tekniska nyheter och problem som du har gemensamt med dina kollegor i andra delar av svensk fordonsindustri och även inom FISITA som SVEA är medlem i. I SVEA får du en möjlighet att träffa och att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor på seminarier och arbetsplatsträffar.

Inom SVEA täcker vi de flesta områden inom fordonsteknik. Vi vänder oss till dig som arbetar inom något av följande områden: forskning, utveckling, tillverkning, försäljning, underhåll, samt demontering och återanvändning.

SVEA har en ungdomssektion för dig som är upp till 26 år. Det är en sektion av studenter och unga ingenjörer som planerar att arbeta inom forskning och utveckling inom fordonsteknik.

Bli medlem här