Enskild medlem

Som enskild medlem får du:

  • Tillgång till information från SVEA
  • Tillgång till SVEAs nätverk
  • Deltaga i seminarier som SVEA arrangerar
  • Deltaga i arbetsplatsträffar
  • Tillgång till FISITA som SVEA är medlem i. FISITA är en global organisation för fordonsingenjörer och fordonstekniker
  • Medlemmar i ungdomssektionen kan få support med karriärplanering samt support vid start av uppgifter och arbetspositioner

Medlemsavgiften är:

  • Junior, 26-, ingen avgift, övergår automatiskt till Medlem det år man fyller 26
  • Medlem, 26+, avgift 200 kr/år, övergår automatiskt till Senior det år man fyller 65
  • Senior, 65+, avgift 100 kr/år

Fyll i din medlemsansökan nedan. SVEA skickar ut en bekräftelse med email.