Om SVEA

En förening för fordonstekniker – varför?

Den svenska fordonsindustrin har på de flesta marknader en tydlig identitet och ligger på mycket hög nivå både tekniskt och kvalitetsmässigt. Vi inom SVEA vill höja och tydliggöra de svenska fordonsteknikernas identitet med dess speciella profil och därigenom vara opinionsbildare både nationellt och internationellt.

Fordonsindustrin är stadd under en mycket intensiv utveckling och hör till en av de mest konkurrensutsatta branscherna. En ständig kompetensutveckling är därför en förutsättning för fortsatta framgångar.

Inom SVEA har Du som fordonstekniker en möjlighet att ta del av och diskutera tekniska nyheter och problem som Du har gemensamt med Dina kollegor i andra delar av svensk transportindustri. Här får du en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med Dina kollegor på intressanta seminarier och arbetsplatsträffar för att härigenom ytterligare utveckla din kompetens.

SVEA avser att vara ett politiskt och kommersiellt obundet forum. Dels för utbyte av idéer och erfarenheter internt bland fordons- tekniker, dels för att trovärdigt tillhandahålla fordonstekniskt specialkunnande till hela det övriga samhället.

Inom SVEA tolkar vi fordonstekniken i vid bemärkelse. Vi vänder oss till Dig som arbetar inom något av följande områden: fordons konstruktion, tillverkning, drift, underhåll, tillståndskontroll, samt demontering och återanvändning. SVEA riktar sig också till dig som är student med inriktning mot fordonsindustrin.

Om Du hör hemma i dessa sammanhang är Du varmt välkommen som individuell eller korporativ medlem i SVEA.

SVEA är Sveriges medlemsförening i FISITA (http://www.fisita.com/).