Working groups

Fordonsindustrin är stadd under en mycket intensiv utveckling och hör till en av de mest konkurrensutsatta branscherna. En ständig kompetensutveckling är därför en förutsättning för fortsatta framgångar.