Becoming a member

Till Fordonstekniker och Studenter med inriktning mot fordonsteknik.

Sverige är ett av få länder i Europa där den samlade fordonsindustrin utvecklar fordon från koncept till färdig produkt. Tyskland, Frankrike och Italien är andra länder med samma typ av kompetens, medan länder som Spanien, Belgien, Polen, m.fl. har stor fordonsproduktion,  men mycket lite produktutveckling.

För att utveckla fordon från koncept till färdig produkt krävs kompetens i form av ett starkt kluster av människor med fordonsteknisk kompetens. Fordonsteknikerna finns hos fordonstillverkare, leverantörer, forskningsinstitut, högskolor och universitet, kompetenscentra och myndigheter. Sverige måste utveckla  detta kluster, vårt viktigaste konkurrensmedel.

Sveriges Fordonstekniska Förening, på engelska Swedish Vehicular Engineers Association, SVEA, är en förening för alla fordonstekniker.  SVEAs uppgift är att bl.a. att stimulera utbildning och medverka till vidareutbildning inom det fordonstekniska området samt vara ett forum för diskussioner kring frågor om fordon, trafik och miljö. Vidare skall SVEA främja personliga kontakter mellan medlemmarna, men även mellan medlemmarna och deras kollegor i andra länder. Andra uppgifter för SVEA är att ha utbyte med organisationer i Sverige och utomlands med vilka föreningen har intressegemenskap samt att, utifrån föreningens samlade kompetens, stödja myndigheter, forskningsinstitut och andra med information och synpunkter. SVEA är medlem i FISITA (www.fisita.com) som är den globala organisationen för fordonstekniker.

SVEA driver sitt informationsarbete på flera sätt. Seminarier inom olika teknikområden når såväl erfarna fordonstekniker, intresserade generalister samt studenter.SVEA ger ut en egen tidning, SVEN, som är en bilaga till FKGs tidning, Fordonskomponenten. SVEN sprider där information om ny teknik, doktorsavhandlingar, miljöfrågor, m.m.

SVEA finansieras genom föreningens medlemmar samt intäkter från seminarier.  SVEA har två typer av medlemmar, juridiska personer (korporativa medlemmar) och fysiska personer. Vi har för närvarande 8 korporativa medlemmar och 510 enskilda medlemmar. Korporativa medlemmar betalar en serviceavgift som varierar mellan 5000 och 50000 kronor. Enskilda medlemmar betalar en medlemsavgift på 200kr. Studenter har en gratis medlemskap.

Den globala konkurrensen inom fordonsindustrin blir allt hårdare. En stor del av företagen är utlandsägda och för Sveriges del gäller det att hävda sig även inom dessa koncerner. SVEA anser det viktigt att stödja utvecklingen av det svenska fordonstekniska klustret.

Vill du hjälpa till att utveckla SVEA och därmed stödja utvecklingen av det fordonstekniska klustret?

Som medlem i SVEA stödjer Du utvecklingen av fordonstekniska kompetensen och får

–          Tillgång till SVEAs nätverk, både nationellt och internationellt

–          Inbjudningar till seminarier

–          Tidningen SVEN samt tidningen Fordonskomponenten

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss att utveckla fordonstekniken i Sverige.

Bli medlem genom att anmäla dig här.