Corporate membership

SVEA, Sveriges Fordonstekniska förening har under de senaste åren börjat finna sina former.

Intressanta och välbesökta seminariet och kvällsträffar, tidningen SVEN och en aktiv hemsida www.sveafordon.com förmedlar aktuell kunskap och information om evenemang inom och utom Sverige.

Vi är övertygade om att svenska fordonstekniker hittar lösningar som ibland behövs spridas utanför kretsen av chefer och kollegor inom företaget. SVEA erbjuder en väg för detta genom seminarier, sin medlemstidning och sitt kontaktnät.

SVEA organiserar Sveriges fordonstekniker och representerar dessa i internationella organ och kan på den vägen se till att kloka lösningar får spridning.

Styrelsen vill utveckla SVEA vidare och öka medlemsantalet vad gäller såväl individuella som korporativa medlemmar.

Vi vänder oss därför till dig och ditt företag och erbjuder er att bli korporativ medlem i den omfattning som passar er.

Den serviceavgift som SVEA debiterar kommer enligt våra uppgifter att vara avdragsgill.

Förteckning över nuvarande korporativa medlemmar finns på SVEA´s hemsida under “länkar”

För mer information kontakta SVEA´s ordförande eller SVEA´s kansli.