Individual membership

Som enskild medlem:

  • är Du välkommen att delta i SVEAs regionala arrangemang
  • deltar Du till reducerat pris i de seminarier som anordnas av SVEA, SMR (Sveriges Mekanisters Riksförening) och Tekniska Samfundet.
  • får Du 6 gånger per år SVEAs medlemstidning SVEN, Swedish Vehicular Engineering News som bilaga till The Vehicle Component (Fordonskomponentgruppens tidning).
  • Information om FISITA´s publikation Auto Technology finns på www.fisita.com

Bland innehållet i SVEN kan man finna:

  • Fordonsteknisk debatt
  • Artiklar om viktiga frågor inom fordonsbranschen
  • Information om fordonsforskning

Medlemsavgiften är för närvarande 150 :- per år.

Kom med i SVEA som aktiv medlem och fyll i vår MEDLEMSANSÖKAN

När Din ansökan är registrerad kommer Du sedan som medlem att erhålla information om händelser och aktiviteter i föreningen.
Hjälp till att föra våra traditioner vidare och skapa fortsatt respekt i världen för vad svenska fordonstekniker kan åstadkomma.