Information till medlemmar

Sidan Information till medlemmar innehåller information från föreningen till enskilda och korporativa medlemmar. Informationen kommer framförallt att bestå av aktuella aktiviteter inom SVEA men kan också vara frågor till medlemmarna. Medlemmarna kommer att informeras via email när nya information har publicerats. Målet är att föreningen skall publicera information till medlemmarna fyra gånger per år.