Arbetsgrupper

SVEA styrelse kommer att skapa arbetsgrupper om några punkter i föreningens arbete kräver större arbetsinsatser. Följande är en lista på aktuella arbetsgrupper, med deltagare, samt syftet med arbetsgruppen.

Arbetsgrupp: Hemsida

Syfte med arbetsgruppen är att utveckla SVEAs nya hemsida.
Adam Brandt
Lars-Gustaf Hauptmann
Ingemar Johansson