Arbetsgrupper

SVEA styrelse kommer att skapa arbetsgrupper om några punkter i föreningens arbete kräver större arbetsinsatser. Följande är en lista på aktuella arbetsgrupper med syftet med arbetsgruppen och deltagare.

Arbetsgrupp: Hemsida

Syfte med arbetsgruppen är att utveckla SVEAs nya hemsida och uppdatera innehållet efter behov.
Ansvariga:  Lars-Gustaf Hauptmann / Ingemar Johansson

Arbetsgrupp: Marknadsföring

Syfte med arbetsgruppen är att utveckla information om SVEA att användas vid marknadsföring.

Ansvariga: Annika Carlsson / Lars Drugge

Arbetsgrupp: Vehicle Dynamics Competence Area, VDCA

Text under framtagning

Ansvariga: Bengt Jacobson