Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

SVEA styrelse kommer att skapa arbetsgrupper om några punkter i föreningens arbete kräver större arbetsinsatser. Följande är en lista på aktuella arbetsgrupper med syftet med arbetsgruppen och deltagare.

Arbetsgrupp: Hemsida

Syfte med arbetsgruppen är att utveckla SVEAs nya hemsida och uppdatera innehållet efter behov.
Lars-Gustaf Hauptmann
Ingemar Johansson