Information

SVEA, Sveriges Fordonstekniska förening, är en förening för Sveriges fordonsingenjörer och fordonstekniker

Den svenska fordonsindustrin, som innefattar utbildningar, forskning, fordonstillverkare och underleverantörer, har en tydlig identitet bland kunder över hela världen och ligger på mycket hög nivå både tekniskt och kvalitetsmässigt. SVEA är en förening för fordonsindustrin och de svenska fordonsingenjörerna, fordonsteknikerna samt forskare som arbetar med fordonslösningar. SVEA arbetar med att stötta och utveckla arbetet inom fordonsindustrin samt att vara opinionsbildare i samhället.

Fordonsindustrin genomgår nu en mycket intensiv utveckling med flera nya tekniska lösningar och den hör också till en av de mest konkurrensutsatta branscherna. En ständig kompetensutveckling är därför en förutsättning för fortsatta framgångar.

Inom SVEA har du som forskare, fordonsingenjör och fordonstekniker en möjlighet att ta del av och att diskutera tekniska nyheter och problem som du har gemensamt med dina kollegor i andra delar av svensk fordonsindustri. Här får du en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor på intressanta seminarier och arbetsplatsträffar för att härigenom ytterligare utveckla din kompetens samt skapa kontakter.

SVEA är en fristående förening. Huvudsyften med SVEA är utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter bland forskare, fordonsingenjörer och fordonstekniker samt att erbjuda fordonstekniskt specialkunnande i samhällsdebatten.

Inom SVEA täcker vi de flesta områden inom fordonsteknik. Vi vänder oss till dig som arbetar inom något av följande områden: forskning, fordonsutveckling, tillverkning, försäljning, underhåll, samt demontering och återanvändning.

SVEA har en ungdomssektion för dig som är upp till 26 år. Det är en sektion av studenter och unga ingenjörer som planerar att arbeta inom forskning och utveckling inom fordonsteknik.