Styrelse

SVEA styrelse med namn och kontaktdetaljer samt revisorer och valberedning presenteras här.
Vill ni kontakta styrelsen skall i första hand Kontaktsidan användas.

Styrelse:

Ordförande: Ingemar Johansson, ingemarj55@gmail.com

Kassör: Bengt Jacobson, bengt.jacobson@chalmers.se

Sekreterare: Lars-Gustaf Hauptmann, lg@hauptmann.se

Ledamöter:

Adam Brandt, adam.brandt@cevt.se

Fredrik Bruzelius, fredrik.bruzelius@chalmers.se

Annika Carlsson,  annika.k.carlsson@volvo.com

Stefan Christiernin, stefan.christiernin@volvocars.com

Lars Drugge, larsd@kth.se;

Henrik Hvitfeldt, hhv@kth.se

Jonas Jansson, jonas.jansson@vti.se

Magnus Olsson,  magnus.a.olsson@afry.com

Revisorer:

Jan Crister Persson (sammankallande)

Urban Kristiansson

Revisorssuppleanter:

Tomas Camén

Valnämnd:

Håkan Danielsson

Lars Drugge  (sammankallande)

Sven Åke Berglie