Syfte och mål

Fordonsindustrin är stadd under en mycket intensiv utveckling och hör till en av de mest konkurrensutsatta branscherna. En ständig kompetensutveckling är därför en förutsättning för fortsatta framgångar.

Inom SVEA har Du som fordonstekniker en möjlighet att ta del av och diskutera tekniska nyheter och problem som Du har gemensamt med Dina kollegor i andra delar av svensk transportindustri. Här får du en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med Dina kollegor på intressanta seminarier och föredragsaftnar för att härigenom ytterligare utveckla din kompetens.

SVEA avser att vara ett politiskt och kommersiellt obundet forum. Dels för utbyte av idéer och erfarenheter internt bland fordonstekniker, dels för att trovärdigt tillhandahålla fordonstekniskt specialkunnande till det övriga samhället.

Inom SVEA tolkar vi fordonstekniken i vid bemärkelse. Vi vänder oss till Dig som arbetar inom något av följande områden: väg- eller terrängfordons konstruktion, tillverkning, drift, underhåll, tillståndskontroll, samt demontering och återanvändning.

Om Du hör hemma i dessa sammanhang är Du varmt välkommen som enskild eller korporativ medlem i SVEA.

Föreningens mål:

  • Att göra fordonsteknikernas stämma hörd i den allt tätare samhällsdebatten om olika fordonstypers och transportmedels för- och nackdelar såväl nationellt som globalt
  • Att skapa ett nätverk för snabb spridning av fordonsteknisk information
  • Att attrahera nästa generations svenska fordonstekniker