Ungdomssektionen

Ungdomssektionen är Juniormedlemmar som är under 26 år gamla.
Juniormedlemmar är oftast studenter eller relativt nyanställda inom fordonsindustrin.

 

(Mer detaljerad information om ungdomssektionen skall läggas in här)