FISITA

SVEA är medlem i FISITA, Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile. FISITA skapades 1948 och är ett internationellt nätverk för fordonsingenjörer med över 200 000 ingenjörer i 35 länder. FISITA är en internationell plattform för kunskapsutbyte mellan industrin, ingenjörsföreningar och akademien och som hjälper till med framtida inriktningar för ingenjörer som är verksamma inom fordonsteknik. FISITA arbetar med att främja excellens och mångfald inom fordonstekniska mobilitetslösningar och relaterade tekniksystem. FISITA stöttar nästa generation av fordonsingenjörer och har ett mentorprogram.

Länk till FISITAs hemsida. https://www.fisita.com/