Korporativa medlemmar

Korporativa medlemmar såsom företag, institutioner och akademin är viktiga för SVEA för att etablera kunskap om verksamheter samt att skapa kontakter.
Medlemskapen för korporativa medlemmar är unika och utvecklade för att reflektera verksamheten.
Korporativa medlemmar har tillgång till SVEAs medlemmar för kontakter.
Följande är en lista på de korporativa medlemmar SVEA har nu:

  • AB Volvo

  • AFRY

  • Autoliv AB

  • BT Products

  • Scania

  • Volvo Personvagnar AB