Hem /  Aktiviteter

Seminarier: 

 Länk för och anmälan

Förbränningsmotorns Framtid?

Måndag 26/2 på Lindholmen

Hur ser framtiden ut för förbränningsmotorn?

Det undrar många och många profeter träder fram

med sina budskap. SVEA, Sveriges Fordonstekniska 

förening bjuder in till ett seminarium för att belysa fakta i frågan.

Program:

09:00   Incheckning Mingel   

            Kaffe/Te Fralla serveras

10:00   Inledning Välkommen  
            Lars-Gustaf Hauptmann  Ordförande SVEA
            f.d. Motorutvecklingschef Volvo Personvagnar 

            Elna Holmberg  Moderator 
            Föreståndare, Swedish Electromobility Center

            State of the Art

 • En historisk betraktelse av förbränningsmotorer
  fram till state of the art idag                  
  Martin Turnér   Universitetslektor vid Förbränningsmotorer 
  Lunds Universitet

 • Impact-free operation of future Diesel powertrains 
  Thomas Körfer Global  VP Diesel engineering   
  FEV

 • Förbränningsmotorer för personbilar –
  En framtida utblick sprungen ur deras historiska kontext           
  Fredrik Ekström, Principal Engineer,
  Engine Strategy and Advanced Engineering
  Volvo Cars  R&D

11:30   Lunch

12:30   Lagkravssitationen                                                                                                                

 • Greenhouse Gases and Emissions       
  Staffan Lundgren, Volvo Group Specialist,
  High Efficient Diesel Engine Technology 
  AB VOLVO GTT          

            Elektromobilitet-systemet – Hybrider

 • Hybridisering och elektromobilitet –
  Framdrivning med andra förutsättningar och nya kundvärden
  Robert Eriksson, Senior Technical Leader, Electric Propulsion Architecture
  Volvo Cars R&D

 • Elecromobility for Heavy Vehcles  
  Staffan Lundgren, Volvo Group Specialist,
  High Efficient Diesel Engine Technology 
  AB Volvo GTT             
 • Panelsamtal och frågestund kring Förbränningsmotorns framtid 
 • Avslutning  

15:00   Kaffe                                                                                                                          

 

 

Förutom spännande föredrag får vi möjlighet att träffas och knyta kontakter med varandra. Det blir gott fika och en god lunch.

Varm Välkomnat till en givande dag!

 

Lars-Gustaf Hauptmann

Ordförande i Sveriges Fordonstekniska Förening, SVEA

 

Pris:

800kr för icke medlemmar i SVEA, 600 kr för ordinarie medlemmar i SVEA,

350 kr för studenter och pensionärer som är medlemmar i SVEA

 

 

Material från genomförda seminarier

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com